SPONSORLUK DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK

Sponsorluk Danışmanlığı hizmetimiz kurumlara ve organizasyonlara yönelik olarak iki başlık altında agerçekleştiriliyor.

Kurumlara

YÖNELİK.

  • Kurum hedefleri ve iletişim planları doğrultusunda sponsorluk stratejisinin oluşturulması
  • Uygun sponsorluk fırsatlarının belirlenmesi ve uygulamanın üstlenilmesi
Organisazyonlara

YÖNELİK.

Organizasyon/Federasyon/ Etkinlik Kurumlarına Yönelik

Faaliyetlerini sponsorlukla gerçekleştirmeyi hedefleyen kurumlara sponsorluk stratejilerinin, bütçelerinin ve olası sponsorların belirlenmesi ve koordinasyonun sağlanması konusunda destek sağlanması

ARPR Sponsorluk Danışmanlığı Hizmetleri

• Sponsorluk stratejisinin oluşturulması
• Sponsorluk uygulama planının belirlenmesi
• Ayni ve nakdi sponsorluk haklarının belirlenmesi
• Sponsorluk fiyatlandırması
• Sponsorluk dosyalarının oluşturulması
• Süreç yönetimi ve uygulama
• Sponsorluk anlaşmalarının hazırlanması ve imzalanması
• Sponsorluk sözleşmeleri ve ödeme takibi
• Sponsorluk iletişimi
• Sponsorluk ölçümlemesi
• Sektörel sponsorluk raporları hazırlanması

Sponsorluk için birlikte çalışabiliriz?