KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK

Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, şirketlerin tüm paydaşları ile birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğu olan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” 21’inci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Sosyal Sorumluluk konusunda bilinçli kurumlar, misyonlarının bir parçası olarak eğitim, çevre, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve yaşam kalitesini arttıracak, sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Dünyada Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

Dünyada sosyal sorumluluk projelerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Kurumsal imajlarını güçlendirmek, kamuoyuyla bütünleşmek isteyen kurumlar pek çok konuda toplumsal fayda yaratmayı hedefleyen çalışmaları desteklemektedirler. 2012 yılında tüm dünyada gerçekleşen yaklaşık 51 milyar dolarlık sponsorluk harcamasının yüzde 9’u sosyal sorumluluk/amaca yönelik pazarlama konusuna ayrılmıştır.

“Eğer kalite ve fiyat farkı olmasa, dünya için iyi şeyler yaptığına inandığım ve sosyal sorumluluk taşıyan şirketin ürününü tercih ederim” diyenlerin oranı son 3 yıl içinde % 55’ten % 65’e çıkmıştır.

Bu da, sosyal sorumluluğun toplum için de son derece önemli bir kriter olduğunun en büyük göstergesidir.

Amerika’da yapılan Sosyal Sorumluluk araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 84’ü, kendi önem verdikleri bir konuyu sahiplenen kurumun ürününü satın alacaklarını belirtiyor.

30’u aşkın Şehir 150.000 Kişi 100’e yakın kurum 1.5000 gösterim

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Türkiye’de sosyal sorumluluk çalışmaları son 10 yıllık dönemde ciddi bir artış göstermiştir. Kamuoyunun ve tüketicilerin de bu konuda bilinçlenmesi ve tercihlerini sosyal sorumluluk konusuna yatırım yapan kurumlar yönünde kullanmaya başlaması ile sosyal sorumluluk kurumlar için ciddi bir rekabet avantajı haline gelmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalar Türk kamuoyunun bu yöndeki yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır.

Önümüzdeki 5 yılda özellikle sosyal sorumluluk projelerinin sayılarının daha da artacağını ve bu konuda yapılan çalışmaların kurumlar için ciddi bir rekabet avantajı yaratacağını öngörmekteyiz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kurumlara Neler Sağlar?

Doğru seçilmiş ve iyi yönetilen sosyal sorumluluk projeleri

  • Kurumsal itibarı arttırır,
  • Kurumsal imajı ve marka bilinirliğini güçlendirir,
  • Marka değerini yükseltir,
  • Markaya karşı güven oluşturur ve aidiyet duygusunu geliştirir,
  • Müşteri ve marka arasında bağ kurar,
  • Çalışanların motivasyon ve verimliliğini arttırır,
  • Acente / Bayilerle iletişimi güçlendirir,
  • Medyada olumlu haberlerle yer alınmasını sağlar,
  • Farkındalık yaratır…

Deneyim

ARPR olarak yaptığımız işlerde her geçen gün artan deneyimlerimiz sayesinde kazandığımız tecrübemiz bize yol gösteriyor.

Odak

Ekibimizle birlikte odaklanarak hedef yürüdüğümüz bu yolda pek çok başarılı projeye imza atıyoruz. Odaklanarak çalışma tarzımızla her daim yaratıcığımızı geliştiriyoruz.

Fayda

Misyonumuzda fayda sağlamayı başa koymuş bir ajans olarak projelerimizi geliştirirken dokunacağımız kişiler ve bu sayede daha iyiye götüreceğimiz hayatlar bize şevk veriyor.

 

“BİR USTA BİN USTA” ANADOLU SİGORTA”
Proje ile 10 yıl boyunca 50 mesleğin ve toplam 1.000 usta adayının desteklenmiştir.

844

USTA

2010-2018 döneminde 40 ilde açılan 45 mesleki kursa toplam 844 kişi katılmıştır.

Sizin için de sosyal sorumluluk projesi
üretmemizi ister misiniz?

01.
Çalışan Aidiyeti İçin Fırsat Yaratalım.

Çalışanların, yayınlanan  mutluluk endeksine göre çalıştıkları kurumların sosyal etkileri oranı ile doğru orantılı olarak yükseldiği bilinmektedir.

02.
Gözardı Edilen Kitlelere Ulaşalım.

Toplumun büyük bir kesimi için hiç bir şey yapılmadığı gerçeğinden hareketle, çok daha fazla insana çok daha değerli hizmet ve destek sağlanması için çalışalım.

03.
Fark yaratlım, yol açalım.

Bizden sonra gelecek olanlar için daha refah bir dünya bırakabilmek için farklı projeler ve imkanlar oluşturacak hareketler yaratalım.

04.
Kurumsal İtibarınızı Güçlendirelim.

Sürdürülebilirliğin en önemli faktörlerinden olan hizmetlerinizin ve ürünlerinizin tercihi için kurumsal itibarınızı arttıracak ve güçlendirecek etkinlikler planlayalım.