STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

ARPR olarak Kurumsal iletişim fonksiyonunda katma değerin uygulamadan çok strateji ve sistem tasarımı aşamasında olduğuna inanıyoruz.

Bizim için kurumsal iletişimde başarıya ulaşmanın en önemli kriteri, kurumun hedeflerini destekleyen doğru bir iletişim strateji oluşturmak ve belirlenen strateji doğrultusunda geliştirilen iletişim planını kusursuz hayata geçirebilmektir.

ARPR Stratejik İletişim Danışmanlığının Kapsadığı Alanlar

• Araştırma, Analiz, Raporlama
• Kurumsal İletişim Stratejisinin oluşturulması ve bu doğrultuda yıllık iletişim ve uygulama planın hazırlanması
• Organizasyon ve etkinlik yönetimi
• Medya İlişkileri
• Bütünleşik Pazarlama iletişimi
• Kriz iletişimi

• İç iletişim
• Sponsorluk
• Gündem Yönetimi
• E- İletişim
• Kurumsal Kimlik
• Kurumsal Yayıncılık
• Sürdürülebilirlik Raporu ve Faaliyet Raporu

3S İLETİŞİM MODELİ

Geliştirdiğimiz “3S İletişim Modeli” ile, kurumların etkili ve verimli bir iletişim süreci kurgulamalarına ve iletişim fonksiyonlarını entegre bir yapı ve yaklaşımla yönetmelerine destek oluyoruz.

Modüler yapısı nedeniyle oldukça esnek olan 3S modelinde, kurumun ihtiyacına göre 3S’in tamamında hizmet verebildiğimiz gibi, modüler bazda da hizmet verebiliyoruz.
1S.

STRATEGY.

İş hedefleri ile uyumlu, kurumun/markanın iletişimine dayanak olacak kurumsal iletişim stratejisinin kurgulanmasını kapsar. Kurumun vizyon, misyon, değerler, iş hedefleri ve araştırmalarından beslenerek 3 temel çıktı elde edilir:

• Kurumsal İletişim Hedefleri İletişim Stratejisi ve Ana Mesajlar

• Kurumsal İletişim Modeli

• Kurumsal İletişim Master Planı

2S.

STRUCTURE.

Bu stratejiyi hayata geçirecek “Organizasyonel Yapı”nın kurulması sürecini kapsar.
İç Yapı – Dış Yapı – Alt Yapı

İç Yapı ; Kurumsal İletişim fonksiyonunun organizasyon içindeki yerinin ve rolünün tanımlanmasını kapsar.
Dış Yapı; İletişim tedarikçilerinin seçilmesi, sözleşmelerin yapılması, kurumsal brief verilmesi ve devreye alınması aşamalarını kapsar.
Alt Yapı; Kurumsal İletişim fonksiyonunun standartlarının ve sistematiğinin oluşturulmasına yönelik işleri kapsar.

3S.

SOLUTIONS.

Kurumsal kaynaklar ve hedefler ile uyumlu, stratejiyi destekleyen uygulama çözümlerinin yaratılması sürecini kapsar. Strateji doğrultusunda yaratıcı çözümlerin yer aldığı Yıllık İletişim Planı geliştirilir ve uygulanır. ARPR bunların dışında faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporu, toplantı organizasyonları, bayi toplantıları vb. etkinlikler de müşterilerine proje bazlı hizmet vermektedir.